Løypebeskrivelse for 50 miles

Løypebeskrivelsen nedenfor angir hvilken løype deltakerne skal følge.

Det er obligatorisk med kart og kompass. Vi anbefaler følgende kart:
1. Oslomarka sommer fra Cappelen kart (CK 41), Mål 1:50 000 (F.o.m start til målgang)
http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=5680678&rom=MP

2. Turkart Kikut fra Statens kartverk, Mål 1:25 000 (F.o.m. sjekkpunkt 12-målgang)
http://www.naturogfritid.no/default.asp?VS=detalj&refs=LISTE&utnr=0&ID=224189&var=!var!kart!turkart!&SOKG=&sql=&Vtitle=KikutStartsted: Mylla dam
Damkronen ved Mylla-Østenden av vannet Mylla
Mylla dam befinner seg ca 5 km fra Grua jernbanestasjon. Her er det forbindelse sørover til Oslo og nordover til Gjøvik med tog. Det er parkeringsmuligheter ved Mylla dam. Starten går like ved informasjonstavla.

Startområdet, ca 500 moh

Vegen følges noen hundre meter i sørlig retning, deretter over en nylig anbragt velteplass for tømmer(stor gruslagt plass).


Velteplass for tømmer

 Løypa går inn i skogen omtrent midt i bildet ovenfor opp til venstre og inn i skogen hvor blåstien begynner(her er det plassert et skilt for blåstien-se bilde nedenunder).

Inn i skogen midt i bildet

Stien, som er relativt tydelig, går bratt oppover og skal følges hele vegen til første sjekkpunkt. Det er ikke tillatt å følge vegen til tidligere Bislingen fjellstue. Den som gjør det vil bli diskvalifisert. Etter drøyt 100 meter stigning fordelt over ca 1km krysser vi vegen til Bislingen og fortsetter ut i terrenget på andre siden. Det flater ut og løypa fortsetter langs blåstien. Ca 2 km og 125 høydemeter etter starten er vi ved sjekkpunkt 1 Bislingsæter


Sjekkpunkt 1 Bislingsæter ca 625 moh
Sjekkpunkt 1 Bislingsætra: ca 2 km og ca 125 høydemeter fra start

Løypa passerer like forbi hytta.

Løypa fortsetter videre i relativt lettløpt terreng, men underlaget består mye av myr og slik vil det være de neste ca 2 km før løypa brekker bratt ned til neste sjekkpunkt Syljusæter ca 150 lavere enn terrenget vi befant oss på. Skogen er relativt tett nedover, men selve sætra befinner seg i åpent lende.
Vi kommer ut på østsiden og nedenfor hytta.


 
Sjekkpunkt 2 Syljusæter, 499 moh
Sjekkpunkt 2 Syljusæter: 4,55 km og 165 høydemeter fra start


Løypa fortsetter på motsatt side av hytta. Først på en grusveg noen hundre meter til stidelet der løypa fortsetter ut i terrenget igjen.

Stidele mot sjekkpunkt 3-Åssjøsætra

Stien-og løypa-går rett inn i skogen og det stiger etterhvert godt på oppover før det flater ut. I stigningen er det relativt fast og greit, men på flatene på toppen og frem til neste sjekkpunkt skal vi gjennom en rekke myrer og det kan være relativt vått. Blåmerkingen kan også være lite tydelig til tider. Løypa fortsetter nordvestover, passerer Åssjøbrenna og deretter brekker den nedover til neste sjekkpunkt-Åssjøsætra.

Sjekkpunkt 3 Åssjøsætra, ca 580 moh
Sjekkpunkt 3 Åssjøsætra: 7,45 km og 309 høydemeter fra start

Løypa fortsetter videre nedover til nordsiden av Åssjøen. Her finner vi stidelet(Åssjøsetervollen) på et tre som gir oss retningen videre.

Stidele-Åssjøsetervollen, ca 560 moh
Løypa fortsetter videre mot Trantjern. Først krysser vi en liten bro ved nordenden av Åssjøen fortsetter langs sjøen et kort øyeblikk før det bærer oppover mot stidelet til Kolleren/Trantjern.

Stidele ned til Trantjern
Løypa fortsetter videre mot Trantjern. Først fortsetter stigningen litt før det flater ut en periode. Deretter faller løypa jevnt nedover til neste sjekkpunkt Trantjern.

Sjekkpunkt 4 Trantjern, ca 560 moh

Sjekkpunkt 4 Trantjern: 9,5 km og 349 høydemeter fra start

Løypa følger blåstien videre mot Kolleren opp til høyre på bildet. Kursen er først sørøst med stigning før den dreier med i sydlig retning og flater litt ut etter stidelet til stien som kommer fra Åssjøsætra.

Stidele Åssjøsætra-Trantjern
Terrenget har stort innslag av myr og det er vått her. Vi passerer de idylliske Kollernputtene rett før den siste kneika til toppunktet.

Kollerputtane, ca 660 moh
 Rett etter puttane er vi ved den siste kneika og like etter er vi ved toppunktet som byr på en av Nordmarkas fineste utsyn. Nyt det dersom været gir muligheter for det :-)


Sjekkpunkt 5 Kollern, 688 moh

Sjekkpunkt 5 Kollern: 11,35 km og 474 høydemeter fra start 
Utsyn fra Kollern mot sydøst; Gudbrandstjern og Gjerdingen

 Løypa fortsetter på blåstien bratt ned mot øst og dreier deretter sørover igjen først over en flate og siden bratt ned til Gudbrandstjernet.

Gudbrandstjernet, ca 590 moh
Her har skogeieren foretatt flatehogst, men mesteparten av blåmerkene er fortsatt intakte slik at det er mulig å finne veien uten for store besværligheter. Etter Gudbrandstjernet skal vi over noen myrer før det bærer bratt ned til grusvegen i Kalvedalen.

Stidele i Kalvedalen
Løypa kommer ned på andre siden av veien i venstre billedkant og fortsetter i motsatt retning av vegen som vist på bildet(den går ned til Gjerdingen). Løypa følger vegen frem til Tverrsjøstallen som er neste sjekkpunkt og som i tillegg byr på første sperretid. Kursen går først litt oppover i nordvestlig retning, til venstre i vegkrysset på toppen av bakken og dreier deretter mer østlig forbi et steinbrudd på høyre side, Sognsætra og langs og rundt Tverrsjøen frem til vegkrysset hvor stemplingsposten står like ved informasjonstavla.

Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen, ca 515 moh

Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen: 15,9 km og 506 høydemeter fra start

For de som fortsetter følges grusvegen rundt Tverrsjøen. Først i sydlig retning og deretter mot øst(venstre) i vegkrysset.Vegen stiger litt på før vi skal ut i urskogen over Pershusfjellet.
Det er stidele rett ved veikanten.

Stidelet for løypa over Pershusfjellet
Nå er det bare å glede seg over en sublim løpsopplevelse. Løypa over Pershusfjellet byr på noe av de vakreste Nordmarka kan by på. Vi løper langs en fjellrygg som stuper bratt ned på begge sider. Mot vest ned til Sinderdalen og mot øst ned til vannene Skarvvatnet, Buvatn og Pershusvatnet. Vegetasjonen er tidvis tett, men det er lange partier med god utsikt-spesielt mot øst.
Først går løypa bratt oppover en stund og siden flater det litt ut, men det er relativt kupert hele tiden. Stien er godt merket og det er egentlig ingen andre muligheter ennå følge den dersom du vil videre.
Stemplingsposten står ved høyde 649. Her er det flott utsyn mot Aklangen og Katnosa.

 Pershusfjellet, 649 moh

Sjekkpunkt 7 Pershusfjellet: 19,5 km og 636 høydemeter fra start

Stien krongler seg videre fremover og en gang føles det nesten som om vi løper bakover igjen. Følg stien og blåmerkene og du kommer trygt frem.

Parti fra stien over Pershusfjellet
Etter at vi passerer høyde 650 brekker stien nedover mot vegen til Finstad. Her møter vi stidelet igjen.

Stidelet ovenfor Finstad der løypa kommer ut på vegen
Her fortsetter løypa på andre siden av vegen ned mot Spålen(se stidelet på bilde under).

Stidele ned mot Spålen
Her går løypa først ned litt og over et bekkefar og deretter stiger det jevn oppover. Løypa følger en kombinert blå- og rødsti og det kan tidvis være vått underlag her. Etterhvert brekker det nedover og det er godt å løpe nedover mot det vakre vannet Spålen.

Vakre Spålen-Nordmarkas indrefilet
Vi ankommer bredden av vannet Spålen og her deler stien seg i to deler. Vi skal til høyre(nordøstover) og følger vannbredden/elva ca 0,5 km før vi krysser elva ved stidelet under på bildet. Løypa går videre mot Spålseter som er neste sjekkpunkt.

Stidele før elvekryssingen mot Spålsseter
Elva krysses og vi fortsetter videre langs elvebredden en kort stund før vi løypa skjærer bort fra vannet i vestlig retning.

Stien på vestsiden av elva-etter kryssing
Etterhvert skjærer løypa i sydlig retning og vi passerer vestbredden på Spålen før det stiger på lett oppover mot Spålsætra som ligger litt tilbaketrukket fra stien og rett før stidelet til Steinvollsætra.

Spålsætra sett fra løypa

 Spålsætra, ca 500 moh

Sjekkpunkt 8 Spålsætra: 23,9 km og 705 høydemeter fra start


Løypa går først ut tilbake til blåstien og deretter litt frem noen titalls meter til stidelet til Steinvollsæter.

Stidele mot Steinvollsæter
Det bærer sørøstover først på lettløpt sti og deretter blir den gradvis preget av en del vindfall. Det er en del stigning idet Nautsundkollen passeres og rett etter er vi ved stidelet mot Øyangen. Vi skal til venstre(øst/sørøstover). Terrenget blir gradvis mer krevende etterhvert som vi nærmer oss sørenden på Spålen. Det er tidvis svært krevende underlag.

Sydenden av innsjøen Spålen
Helt syd skjærer løypa opp bratt og vi krysser en grusveg før løypa fortsetter i en sti som er lite brukt og derved lite synlig. Det går stupbratt oppover en stund før det flater ut og deretter brekker ned til stidelet som også er sjekkpunktet Steinvollsætra.

Sjekkpunkt 9 Steinvollsætra, ca 540 moh

Sjekkpunkt 9 Steinvollsætra: 27,8 km og 844 høydemeter fra start


Løypa fortsetter mot neste sjekkpunkt Finstad i nordlig retning på blåstien. Først flatt over myrlendt terreng og deretter bratt opp og ned forbi Tvetjørnshøgda. Vi møter Spålen rett før Finnerudsætra og passerer noen damkroner før vi ankommer Finnerudsætra.

Damkrone ved Spålen
Kort etter er vi ved Finstad. Her åpner terrenget seg litt før løypa fortsetter inn i skogen igjen mot Finstad. Det er myrlendt terreng og løypa passerer noe som ser ut til å være rester av et flyvrak.

Rester av et flyvrak fra 2 verdenskrig?
Løypa stiger bratt på før vi løper gjennom skogen og frem til gjerdet ved stedet Finstad.


Sjekkpunkt 10 Finnstad, ca 520 moh

Sjekkpunkt 10 Finnstad: 32,2 km og 959 høydemeter fra start


Løypa fortsetter videre ned til østenden av Finntjernet. Det er veldig myrlendt terreng og innledningsvis passerer løypa en damkrone.

Damkrone ved østenden av Finntjern
 Løypa fortsetter i like myrlendt terreng før det stiger bratt opp og ned til vakre Holosæter. Gjennom Holosæter er merkingen fraværende. Viktig! Gjør følgende: Ved ankomst løp rett frem og ta til venstre etter første hytta, følg deretter kjerrevegen noen hundre meter frem til stidelet til Roensætra på høyre hånd.

Stidele til Roensætra
Løypa stiger jevt oppover til det flater ut over Roensæterhøgda som er myrlendt terreng.

Løypa passerer i kanten av denne flotte myra
Deretter bærer det ned og frem til Roensætra. Utsynet over Gjerdingen er betagende.

Sjekkpunkt 11 Roensætra, ca 560 moh

Sjekkpunkt 11 Roensætra: 38,1 km og 1.130 høydemeter fra start

Løypa følger blåstien videre mot Elgstøa. Løypa går rett gjennom sætervollen i sørsøtlig retning frem til skigarden på motsatt side. Følg nøye med her slik at da merkingen er litt dårlig.

Sætervollen på Roensæter mot nordvest
Løypa fortsetter rett på andre siden av skigarden og følger den en liten bit nedover.

Skigarden på motsatt side av sætervollen
Løypa går videre i relativt lettløpt skogsterreng med greie stier. Det bærer først litt ned og så bortover. Det er tidvis litt dårlig merking så følg nøye med. Dette gjelder særlig ved Vangshaugen hvor løypa dreier litt mer mot sør og stiger på samtidig som det går en svak sti videre.

Fra løypa mot Elgstøen før Vangshaugen
Landskapet åpner seg når vi tar fatt på den siste stigningenÅpent landskap før Elgstøa
Det flater ut, brekker ned, inn i skogen og frem til gjerdet like nedenfor Elgstøa. Vannet Litla Fyllingen er på nedsiden. Viktig: Ved ankomst følg blåstien som går parallellt med gjerdet et bit før den fortsetter ut på en grasseng og frem til stidelet rett før en grusveg.


Elgstøa i bakgrunnen

Stidelet ved Elgstøa


Viktig: Vegen krysses etter stidelet og løypa fortsetter på blåstien mot neste stidele.
Her stemmer ikke kart og terreng overens idet grusvegen åpenbart er ført lenger sør enn kartet viser. Ikke la det forvirre, men følg anvisningene og blåstien.

Det går videre i lettløpt terreng med noe fuktig underlag. Snart kommer vi ut på et rydningsfelt. Blåmerkene står på stubbene.

Rett før stidelet til Katnosa
Rydningsfeltet krysses og rett før vi møter skogen igjen finner vi stidelet til Katnosa.

Stidele mot Katnosa gård og Katnosdammen
Navnet Katnosa brukes både om vannet Katnosa og gården Katnosa. Løypa går først litt nedover i sørlig retning i relativt åpen skog og kommer frem til en myrkryssing i Rankedalen.

Myrkryssing i Rankedalen
Myra er smal og kryssingen er grei. Myra er imidlertid imponerende lang på tvers av begge sider av kryssingen.

Myra i Rankedalen, sett nordvestover mot Elgstøa
Vi skal imidlertid videre og løypa dreier mer i sørlig retning og det stiger jevnt, bratt på oppover over noen åpne rydningsfelt. Utsynet mot nord er praktfullt.

Fra stigningen mot Katnoshøgda
Løypa fortsetter inn i skogen. Følg litt ekstra godt med her idet merkingen kan være svak der blåstien går inn i skogen. Vel inne i skogen er det bedre. Det stiger litt på før det flater ut og vi kommer etterhvert ut på et åpent felt i skogen hvor vi vinner neste sjekkpunkt Katnonshøgda.


Sjekkpunkt 12 Katnoshøgda, ca 565 moh

Sjekkpunkt 12 Katnoshøgda: ca 42,4 km og 1.247 høydemeter etter start

Løypa fortsetter videre frem og inn i skogen igjen. Det er gode stier og utmerket løpbarhet helt ned til Katnosa gård.

Fra stien mot Katnosa gård

Her åpner landskapet seg og det er fint utsyn over det praktfulle vannet Katnosa. Her har det bodd mennesker siden 1600-tallet.

Stidele ved Katnosa gård, ca 475 moh
Følg skilting mot Katnosdammen som er neste sjekkpunkt. Vegeg følges et par hundre meter og så tar løypa av ned til venstre ned mot vannbredden(se skilt).

Stidele ned mot Katnosdammen
Vi kommer deretter ned på en liten kjerreveg, tar til venstre og følger denne et titalls meter før vi tar av ned til høyre igjen.

Fara Kjerrevegen
Her krysses bekken over en samling stødige stokker før vi fortsetter langs østbredden av Katnosa

Elvekryssing

Løypa tar seg frem videre langs østbredden av Katnosa på blåstien og frem til Katnosdammen som er neste sjekkpunkt.

Parti av stien før Stortangen


Løypa går over tunet til en OFA-hytte

Stien ved Leveringsvika
Rett før ankomst Katnosdammen krysser løypa et lite myrparti og vi får like etter øye på damkronen.

Katnosdammen


Sjekkpunkt 13 Katnosdammen, ca 465 moh

Sjekkpunkt 13 Katnosa dam: ca 46 km og 1.266 høydemeter fra start

Løypa går tilbake over damkrona og på blåsti frem til grusvegen og til høyre deretter. Følg skilting til Katnosvegen.

Damkrona sett fra hytta. Ta stien til høyre i bildet
Her følger løypa og blåstien grusvegen i sørlig retning en knapp km før løypa fortsetter på blåstien ut i terrenget omtrent der veien svinger til venstre. Følg skilting mot Sandungen gård.Her bærer det først bratt oppover før det flater litt ut. Stien er lite brukt, men det er greit å finne frem.

Fra stien før Katnostjernet passeres
 Terrenget er storlaget-nesten eventyraktig og skogen står tett. Vi passerer et lite tjern-Katnostjernet-før det brekker litt nedover igjen.

Katnostjernet, ca 530 moh
Løypa brekker nedover etter at vannskillet passeres. Vi krysser først rødstien som kommer ned fra høyre og deretter en gammel stolpetrase før vi fortsetter inn i skogen igjen. Rett etter, før vi kommer ut i åpen område får vi stidele opp til Kjerkeberget på venstre hånd. 
 

Her er det viktig å følge nøye med. Løypa gjør en avstikker fra blåstien opp til neste sjekkpunkt Kjerkeberget litt nede i bakken-rett før skogen viker plass for et mer åpent landskap. Det er merket med skilt(Jfr bilde under).

Avstikker til Kjerkeberget
Vi kommer ned i høyre billedkant og løper opp i høyre billedkant på en annen, umerket sti.
Den umerkede stien opp til Kjerkeberget er tydelig og lett og følge. Til tross for at vi skal stige ca 150 høydemetre på 2 km føles det av en eller grunn ikke slikt. Avstandsangivelsen får jeg heller ikke til å stemme. Turen opp er ca 1 km (kanskje skilter angir avstanden t/r ?). Høydemetrene er imidlertid korrekt angitt.
Skogen er stort sett tett med noen få, åpne områder. Det er tidvis fuktig underlag oppover.

Fra stien opp mot Kjerkeberget

Rett før toppen åpner det seg og vi blir belønnet med en av Nordmarkas vakreste utsikter. Kjerkeberget er også Oslo's høyest beliggende punkt (631 moh). Det står et gammelt branntårn på toppen.

Sjekkpunkt 14 Kjerkeberget, 631 moh


Sjekkpunkt 14 Kjerkeberget: ca 50,15 km og 1.600 høydemeter fra start

Utsyn sydøst fra Kjerkeberget
Nyt utsynet dersom forholdene tillater det. På bildet ser vi Store Sandungen først og Hakloa i bakgrunnen en vakker sommerdag i 2011(4 juni).

Klokka tikker og vi må videre. Løypa returnerer tilbake til stidelet for den umerkede stien til Kjerkeberget og fortsetter videre i sørlig retning over dels åpne områder ned til Sandungen gård.

På vei ned til Sandungen gård
Rett før ankomst stidelet ved Sandungen gård løper vi inn i skogen. Her deler stien seg rett etter. Hold til venstre slik at vi kommer ned til stidelet og ikke inn på gårdstunet.

Stidele ved Sandungen gård
Her går løypa videre til høyre i vestlig retning på grusvegen(Nordmarksvegen) over Katnoselva, forbi vegdelet nordover til Katnosa, opp en liten bakke, over et høydepunkt og deretter ned til venstre på en kjerreveg frem til neste sjekkpunkt-Sandungen. Følg disse anvisningene fra ankomst Sandungen gård og frem til sjekkpunktet-ikke følg blåstien som er lagt over grassengene.

Ned på kjerreveg til sjekkpunktet Sandungen


Fra Kjerkeberget går det stort sett nedover og det er viktig å samle krefter til neste store styrkeprøve-opp, over og frem til Kikuttoppen.

Sjekkpunkt 15 Sandungen, ca 395 moh

Sjekkpunkt 15 Sandungen: ca 53,2 km og 1.625 høydemeter fra start

På Sandungen kan det være greit å etterfylle vann dersom det er behov for det. Løypa frem til neste sjekkpunkt-Kikuttoppen byr på store naturopplevelser-på høyde med Pershusfjellet.
Vel over broa finnes det mange veivalg for den som søker opplevelser.

Stidele rett etter sjekkpunkt 15
Vi skal mot Kikuttoppen og følger blåstien i retning som anvist på skiltet på bildet ovenfor.
Løypa går først langs en kombinert blå- og rødsti i hovedsaklig sørlig retning med jevn stigning oppover. Når jeg sier rødsti betyr det som regel vått underlag og det gjør det også her.

Fra løypa mot stidele til Kikuttoppen
 
Etter ca 2 km skal vi ta av til høyre i et stidele som føres oss mot Kikuttoppen. Følg nøye med slik at du ikke fortsetter på rød-/blåstien. Gjør du det vil det etterhver bare flate ut, bli enda mer vått og du ender opp i en grusveg.

Stidele mot Kikuttoppen

Vi skal imidlertid ut i eventyrskogen og oppover og oppover..gjennom noe av det vakreste Nordmarka kan by på. Det ser litt ugjennomtrengelig ut til å begynne med, men det er godt merket i all hovedsak. Stien er relativt tydelig selv om den kan være svak gjennom f.eks Porten.

Parti fra stien ved Sandungskollen
Løypa passerer rett vest for Sandungskollen og vi får etterhvert flott utsyn vestover mot bl.a. Oppkuven.

Utsyn vestover mot Oppkuven
Vi kan også få flotte utsyn mot Langlivatnet langt der nede dersom forholdene tillater det.

Utsyn mot Langlivatnet, 314 moh
Løypa dreier etterhvert mer i sørøstlig retning og vi passerer Porten og Porthøgda. Etter noen korte og bratte opp- og nedstigninger står vi ved et stidele som gir retning mot selve toppunktet.

Stidele mot toppunktet.
Her er det vått, men vi er snart fremme ved sjekkpunktet. Det er lite stigning igjen og snart står vi ved selve toppunktet.

Sjekkpunkt 16 Kikuttoppen, 611 moh

Sjekkpunkt 16 Kikuttoppen: ca 58,3 km og 1.980 høydemeter fra start

Fra Kikuttoppen er det praktfult utsyn sørover og østover. Vi kan nesten se store deler av løypa for oss på bildet nedenfor. Vannet på bildet er Bjørnsjøen og helt i sør skimter vi Bjørnholt og Storhaug og Kamphaugåsen bak der igjen. Løypa passerer Bjørnholt på vei fra Kobberhaugene til Bjørnsjøhelvete.

Utsyn fra Kikuttoppen sydøstover
Fra Kikuttoppen bærer det nedover på blåmerket sti i lyngen gjennom fjellbjørkeskogen til vi kommer til en kjerreveg som utgjør kombinert blå- og rødsti ned til grusvegen ved Fyllingen.

Fra Kjerrevegen ned mot Fyllingen
Som det pleier å være når rødstier er innen i bildet er det vått underlag. Så også her, i den bratte bakken :-). Det går imidlertid greit nedover på en tydelig sti/kjerreveg og vi står snart ned grusvegen som kommer fra Sørkedalen og går til Kikuthytta som ligger ca 1km lenger øst. Vi skal imidlertid krysse vegen og fortsette videre ut i terrenget. Følg skilting mot Kobberhaughytta.

Stidele rett etter vegkryssing

Etter å ha fulgt en kombinert rød- og blåsti noen hundre meter mot øst tar vi av til høyre mot syd og Damtangen.

Stidele mot Damtangen og Kobberhaugene
 
Løypa går videre i idyllisk terreng langs vannkanten av Østre Fyllingen.

Vakkert langs Østre Fyllingen
Spar på kreftene. Om det er flatt fra til Damtangen blir det mange høydemeter når vi skal opp til Kobberhaugene. Etterhvert løper blåstien sammen med rødstien og underlaget blir våtere igjen. Stien er godt merket-det er betydelig mer trafikk her enn f.eks nord for Kikuttoppen.
Snart er vi ved Damtangen som er neste sjekkpunkt.

Sjekkpunkt 17 Damtangen, ca 350 moh

Sjekkpunkt 17 Damtangen: ca 61 km og 2.000 høydemeter fra start

Løypa fortsetter videre langs blåstien. Vi skal krysse Osmarka og her er det myrlendt terreng.

Parti fra stien over Osmarka
Løypa brekker nedover igjen og passerer Deledalsveien. Følg skilting mot Kobberhaughytta.

Stidele ved Deledalsveien
Løypa videre motsatt side av Deledalsveien


Snart begynner stigningene å ta til for alvor, men fordelen her er at det blir litt tørrere underlag etterhvert. Det er furuskog lenger oppe og relativt åpent

Mot Appelsinhaugen
Det stiger godt på mot Appelsinhaugen. Ved Appelsinhaugen flater det litt ut og her er det stidele opp til Kobberhaughytta og Kobberhaugene.

Appelsinhaugen
 Løypa går mot øst(til venstre). Av en eller annen merkelig grunn går det først bratt ned og så bratt opp igjen. Vi møter neste stidele hvor vi skal ta av til venstre igjen(mot øst) opp til Kobberhaugene.

Stidele opp til Kobberhaugene
Stidelet ligger rett i nordenden av Kobberhaugtjernet. Her følger løypa stien langs nordenden av tjernet før det stiger svært bratt på oppover mot toppen. Det er ikke bare en topp, men 2 topper. Sjekkpunkter står selvfølgelig på den toppen du kommer sist til-den som ligger lengst øst. Den er marginalt lavere enn den første. Utsynet fra begge toppene er fantastisk i alle himmelretninger.

Utsyn fra stien på vei opp til Kobberhaugene

Løypa fortsetter forbi den første toppen og fortsetter mot øst. Først litt ned og deretter mot sør og opp til 2 toppen og sjekkpunktet.

Sjekkpunkt 18 Kobberhaugene, 517 moh
Sjekkpunkt 18 Kobberhaugene: ca 65,4 km og 2.300 høydemeter fra start

Løypa følger stien videre til stidelet ned til Bjørnholt og neste sjekkpunkt-Bjørnsjøhelvete.
Etter stidelet går løypa i nordlig retning først flatt og deretter bratt nedover. Det er tidvis flott utsyn nordover mot Kikuttoppen og Haklomiddagskollen.

Utsyn nord mot Kikiuttoppen

Deledalsveien krysses og vi fortsetter videre ned til sydenden av Bjørnsjøen som krysses på damkrona. NB! Etter kryssingen skal vi ikke opp trapp til høyre for bygningen, men følge vannkanten bortover til venstre og opp stien til vi møter rødstien rett nord for Bjørnholt.

Damkrona i sydenden av Bjørnsjøen

Vi går opp til Nordmarksveien som passerer Bjørnholt og finner stidelet etter ca 100 m på høyre side.

Stidelet ved Bjørnholt
Løypa følger stien mot Kamphaug. Det bærer inn i skogen og terrenget igjen. Først litt ned, deretter over et myrlendt terreng før det stiger jevnt på oppover og ut i åpent terreng. Her går løypa og blåstien parallellt med høyspentledningene som er årsaken til at hengebroen over Bjørnsjøhelvete finnes. Høyden holdes og deretter går det litt ned før vi dukker inn i skogen igjen. Rett etter er vi nede i en dump og her skal vi ned til høyre til hengebroen over Bjørnsjøhelvete. Stien er umerket men grei å følge. Vi skal merke stedet hvor du tar av nedover. Retur skjer opp samme vei. For den som av en eller annen grunn ikke ønsker å ta seg ned til sjekkpunktet på andre siden av hengebroen vil vi plassere en alternativ stemplingspost akkurat der løypa tar av fra blåstien i dumpa. Den som stempler her vil få godkjent løp, men bli ilagt 30 minutters tilleggstid.

Starten på stien ned til Bjørnsjøhelvete
Det bærer bratt nedover. Hold til venstre litt opp i skråningen for å komme unna rotveltene til å begynne med. Etter noe fall rett ned dreier stien mer parallellt med elva(mot venstre). Stien er lite tydelig, men den er der.

Parti fra stien på nedtur

Snart aner vi hengebroen der ned og plutselig står vi ved brofestet på østsiden.

Hengebroen over Bjørnsjøhelvete, ca 330 moh


Sjekkpunkt 19 Bjørnsjøhelvete: ca 68,8 km og 2.490 høydemeter fra startSett fra østsiden-stemplingsposten vil stå ved høyre stolpe
Løypa returnerer tilbake opp den umerkede stien vi kom ned og tilbake til blåstien som går videre mot Kamphaug. Under kan vi se et parti fra stien på vei tilbake.

Fra stien på vei opp fra hengebroen
Vel opp skal vi videre sørover mot Kamphaug. Først litt opp og deretter flatt gjennom fint skogsterreng før det bærer bratt ned, flater litt ut og deretter ned igjen til kryssingen av Nordmarksveien.

Ved kryssingen av Nordmarksveien
Etter kryssingen av vegen bærer det litt ned igjen før det stiger på litt oppover mot vestsiden av Kamphaugåsen. Her er det fin furuskog, åpent og lett å løpe.

Parti fra stien forbi Kamphaugåsen
Vi dukker etterhvert inn i skogen igjen og møter stidelet der det kommer en kombinert blå- og rødsti ned fra venstre fra Gåslungen(bildet under).

Stidele nedenfor Kamphaugåsen
Løypa fortsetter ned mot Kamphaug og neste sjekkpunkt. Det går først litt ned, deretter opp og ned igjen før vi løper ut på en åpen gresslette hvor vi finner stidelet som utgjør sjekkpunktet. Stemplingsposten vil stå rett ved stidelet.


Sjekkpunkt 20 Kamphaug, ca 360 moh

Sjekkpunkt 20 Kamphaug: ca 71,5 km og 2.600 høydemeter fra start.

Løypa fortsetter deretter tilbake igjen til stidelet nedenfor Kamphaugåsen vi passerte på vei sørover i sted mot Kamphaug, og fortsetter oppover i nordlig retning over Kamphaugåsen mot Gåslungen. Det stiger på mot toppen av Kamphaugåsen i skogen på greit underlag.

Stien mot Kamphaugåsen sett i sørlig retning

Vel oppe flater det ut og løypa fortsetter i åpen furuskog dels på svaberg og dels på myrpreget underlag. Løypa brekker nedover og vi krysser Øyungslivegen. Svarttjern kommer opp på venstre side.

Svarttjern, ca 335 moh
Løypa følger blåstien videre nordover gjennom fint skogsterreng med litt fuktig underlag tidvis.

Løypa rett før vegen til Gåslungen

Snart er vi fremme ved stidelet plassert ved grusvegen til Gåslungen og Liggeren.

Stidelet ved vegen til Gåslungen
Følg skiltingen mot Gåslungen og Liggeren. Her følger løypa grusvegen frem til Liggeren gård-2,5 km lenger frem. Det bærer nedover og vi får Gåslungen først på venstre side etter at vi først passerer Rottungen.

Gåslungen
Løypa fortsetter videre mot Liggeren på grusvegen. Det stiger litt på og vi passerer på broen ved Helvetesfoss.

Helvetesfoss
Løypa-og vegen-dreier mer mot øst og stiger på. Snart er vi fremme der blåstien-og løypa-skiller lag med grusvegen og vi kan skimte Liggeren gård. Stemplingsposten vil stå ved stidelet på bildet nedenunder.

Sjekkpunkt 21 Liggeren, ca 325 moh
Sjekkpunkt 21 Liggeren: ca 77 km og 2.650 høydemeter fra start.

Løypa fortsetter videre i sørlig retning nedover mot Øyungdammen og Skar. Den følger østsiden av Øyungen. Det bærer først bratt ned og så i småkupert, løpbart terreng dels i åpen furuskog og dels ved vannkanten. Snart ankommer vi damkrona på nordsiden av vannet.

Øyungdammen, ca 285 moh
Det er stidele rett etter damkrona. Her kommer vi inn på grusvegene til Skar. Den ene går rett frem mens den andre går til høyre(mot sørvest), krysser en trebro, opp en liten stigning og frem til vegdelet hvor det også er et nytt stidele, beliggende på høyre side. Løypa følger grusvegen til høyre, over trebroen og frem til stidelet på bildet under.

Stidele mot Skar og Fagervann
Ved stidelet følges skiltingen mot Skar. Vi skal ikke følge vegen som går ned til venstre, men blåstien som stiger på oppover mot neste stidele som også er siste sjekkpunkt.

Sjekkpunkt 22 Øyungen, ca 345 moh
Sjekkpunkt 22 Øyungen: ca 80,5 km og 2.700 høydemeter fra start.


Løypa fortsetter ned mot Skar til venstre, i østlig retning, på blåstien. Det bærer først litt ned, så bortover før det faller jevnt nedover til vi kommer ut på stidelet ved grusvegen rett ovenfor en rød bom.

Stidele ved grusveg til Skar
Løypa kommer ned i venstre billedkant og fortsetter til høyre i løpsretningen-nedover grusvegen.

Vi passerer en rød bom i bakken og får parkeringsplassen på venstre side. Vegen forlates og parkeringsplassen krysses frem til porten på Skar leir hvor målgang finner sted.
Målgang ved porten til Skar leir

Målgang: Skar leir-Maridalen: ca 82 km og 2.710 høydemeter fra start
Maks tid: 18t etter start fra Mylla dam82 km-del 1

82 km-del 2