Løypebeskrivelse 26 km

Løpet har start og målgang på samme sted-Skar leir. Her løpes det en stor runde på 26 km på blåstier med sjekkpunkter på Øyungen, Kamphaug, Kvehøgda, Fortjernbråtan, Sandvika, Fuglemyrhøgda, Gørjahøgda, Liggeren gård, Øyungen og til mål i Skar leir.

Start og målgang er ved porten til Skar leir:

Start / Målgang ved porten til Skar leir
Start-Skar leir: 0 km og 0 høydemetre

Etter start følges grusveg mot Øyungen noen hundre meter før løypa tar til venstre rett ovenfor vegbommen og følger blåstien oppover mot stidelet som viser veien videre først til Fagervann og etter det Kamphaug-hvor første sjekkpunkt befinner seg.


Stidele ved grusveg ovenfor Skar leir
 Her går det bratt oppover på greit blåmerket sti. Det kan være litt krevende underlag tidvis-særlig dersom det er vått så pass på hvor du setter foten.

Fra stien mot sjekkpunkt Øyungen
Tidvis er det flott utsyn mot Maridalsalpene på vei oppover.

Utsyn mot Maridalsalpene
Lenger oppe etter å passert et litt åpent parti der løypa går over noen svaberg går løypa inn i lett tett skog før det bærer bratt opp og frem til stidelet som viser vegen videre til Fagervann og Kamphaug. Dette stidelet er også det første og siste sjekkpunktet.

Sjekkpunkt Øyungen
Sjekkpunkt Øyungen: 1,7 km og 160 høydemeter fra start.

Etter stidelet er det over en bekk og deretter bratt opp mot Fagervann som ligger ca 700 meter lenger fremme. Stien kan også her være litt krevende tidsvis med en del røtter som kan være glatte når det er vått.

Fra stien mot Fagervann
Vel fremme ved bredden av Fagervann(nordsiden)
Fagervann
...kommer vi til et nytt stidele som viser vegen videre til Kamphaug.


Løypa går videre mot Kamphaug langs blåstien som først går langs nordbredden av Fagervann før den forlater vannet og dukker inn i tett skog. Det bærer fremover etterhvert på en kombinert rød-/blåsti rett sør for Stutehaugen. Det bærer bratt ned etter Stutehaugen og terrenget åpner seg litt idet løypa passerer rett nord for Rundemyra

Rundemyra
Etter Rundemyra er det bratt ned igjen før vi i bunn av bakken tar oss frem over et myrparti på tømmerstokker.
Så er det bratt ned igjen og frem til stidelet som står ute i åpent terreng på tuftene til Kamphaug.
Stemplingsposten vil stå rett ved stidelet.


Sjekkpunkt Kamphaug, ca 360 moh

Sjekkpunkt Kamphaug: 4 km og 238 høydemeter fra start.

Løypa fortsetter på blåsti i nordlig retning på det som før var Gamle Nordmarks veg.
Kort etter Kamphaug bærer det inn i skogen.Det går litt opp og deretter nedoverbakke til bekken fra Kråketjern krysses.

Bekken i bunn av bakken
 Bekken byr på friskt og godt vann for den som måtte ønske det. Løyap følger blåstien frem til et stidele noen hundre meter lenger fremme. Her fortsetter Gamle Nordmarks veg mot Bjørholt til venstre, mens vi skal rett frem i nordlig retning over Kamphaugåsen


Stidele

Det stiger på litt mot Kamphaugåsen på relativ grei sti.

Stien mot Kamphaugåsen sett i sørlig retning

Vel oppe flater det ut og løypa fortsetter i åpen furuskog dels på svaberg og dels på myrpreget underlag. Løypa brekker nedover og vi krysser Øyungslivegen. Svarttjern kommer opp på venstre side.

Svarttjern, ca 335 moh
Løypa følger blåstien videre nordover gjennom fint skogsterreng med litt fuktig underlag tidvis.

Løypa rett før vegen til Gåslungen

Snart er vi fremme ved stidelet plassert ved grusvegen til Gåslungen og Liggeren.

Stidelet ved vegen til Gåslungen
Følg skiltingen mot Gåslungen og Liggeren. Her følger løypa grusvegen frem til stidelet som ligger rett i vegkanten-ca 1,5 km lenger frem. Det bærer nedover og vi får Gåslungen først på venstre side etter at vi først passerer Rottungen.

Gåslungen
Løypa fortsetter videre mot Liggeren på grusvegen. Det stiger litt på og vi passerer på broen ved Helvetesfoss.

Helvetesfoss
Etter Helvetesfoss følger vi fortsatt grusvegen-ikke ta blåstien som går ned til høyre etter broa.
Det er hugget en del skog langs vegen så utsynet er vidt.

Ikke lenge etter får vi stidelet på høyre side av vegen rett før vegen knekker mot høyre.


Stidele

Løypa fortsetter på blåmerket sti opp til venstre i bildet over. Følg skilting mot Helgeren.
Etter stidelet bærer det bratt opp mot Kvehøgda og neste sjekkpunkt
 Stien er bratt, men god å løpe på oppover.
Etter hvert flater det litt ut, åpner seg og vi kommer til neste sjekkpunkt-Kvehøgda


Sjekkpunkt Kvehøgda
Sjekkpunkt  Kvehøgda: 9 km og 450 høydemeter fra start.


Sjekkpunktet blir i bjørketreet rett til venstre for varden på bildet.


Løypa fortsetter på blåstien mot Helgeren og dukker snart inn i skogen igjen. Det går fremover i relativt lettløpt terreng.
Nærmere Helgeren åpner det seg mer opp igjen idet løypa går nedover igjen.

Så krysser løypa bekken nederst i Raumyrdalen før den siste bratte kneika opp til dammen i sørenden av Helgeren er der.
Vi følger grusvegen over damfoten og frem til stidelet til Fortjernsbråten på andre siden av dammen. Stidelet ligger på høyre side av vegen.


Stidele til Fortjernsbråten
Løypa følger blåstien mot Fortjernsbråten og litt etter løper vi over nok en dam.

Så bærer det litt bort fra Helgeren, bratt opp og deretter bratt ned på relativt god sti.
Kort tid etter står vi på gårdstunet for Fortjernsbråten hvor vi også finner stidelet som utgjør sjekkpunktet.


Sjekkpunkt Fortjernsbråten
 Sjekkpunkt 3 Fortjernsbråten: 12,1 km og 650 høydemeter fra start.


Løypa fortsetter på blåstien i nordlig retning først opp en bratt bakke.


... og deretter inn i et søkk i terrenget før løypa går inn i skogen og ut i mer åpen lende igjen.
Fra Fortjernsbråten og frem til Sølvvika, helt i nordenden av Helgeren er blåstien lite brukt og merkinen kan være litt dårlig noen steder. Det er verd å følge nøye med og da bør det være helt greit å finne frem. Etterhvert faller terrenget litt når vi nærmer oss nordenden av Sandvika.


Ned mot Sandvika
Her finner vi også neste sjekkpunkt helt innerst i vika på blåstien.


Sjekkpunkt Sandvika
Sjekkpunkt Sandvika: 13,3 km og 700 høydemeter fra start.


Sjekkpunktet vil være i treet rett til venstre for den blåmerkede steinen på bildet.

Etter Sandvika går det først litt øst og siden stiger det på i nordlig retning i relativt tett skog. Stien er imidlertid grei.

Stigning etter Sandvika-med elglort!
Et glimt av Helgeren får vi først i neste vik-Båtvika.

Båtvika
Etter Båtvika blir det tettere skog igjen før vi ankommer vestenden av Sølvvika.

Sølvvika
Kort etter er det endelig stidele igjen og vi følger stien som går mot øst(høyre) mot Sølvvika (0,5 km)

Stidele
Vi skal rett frem i bildet-mot Sølvvika. Kort etter står vi bak hyttene som ligger nederst i Sølvvikdalen-ved nordbredden av Helgeren.

Hyttene i nordenden av Helgeren i Sølvvika
Rett bak hyttene kommer neste stidele-som viser veg videre mot Fuglemyrhøgda hvor neste sjekkpunkt befinner seg.

Stidele bak hyttene
Vi følger grusvegen i nordøstlig retning til et vegkryss hvor vi tar av til høyre. Stidelet viser oss vegen helt greit.

Stidele i vegkryss
Vi skal til høyre mot Fuglemyrhøgda. Grusvegen følges en drøy km før vi kommer til neste stidele som viser vegen der blåstien tar oss over Fuglemyrhøgda.

Stidele der vegen forlates
Løypa forlater vegen og følger blåstien over Fuglemyrhøgda. Neste sjekkpunktet ligger ved toppunktet Fuglemyrhøgda. Blåstien er relativt ny av dato slik at stien på bakken ikke er veldig tydelig, men til gjengjeld har DNT satt blåmerkene relativt tett og terrenget er åpen furuskog så det er greit å finne frem.

Blåstien rett etter stidelet i vegkanten
Det stiger først svakt på oppover i søvestlig retning og det går fremover i lyng og åpen furuskog.


Vel 1 km etter stidelet får vi Fuglemyr på venstre side-en relativt stor myr som sikkert fortjener navnet sitt.

Fuglemyr
Rett etter Fuglemyr går det svakt opp til selve høydepunktet hvor sjekkpunktet plasseres i en iøyenfallende tørrgran like ved blåstien.

Sjekkpunkt Fuglemyrhøgda

Sjekkpunkt 5 Fuglemyrhøgda: 17,6 km og 900 høydemeter fra start.


Sjekkpunktet vil henge i tørrgrana som er vist på bildet.

Rett etter sjekkpunktet bærer det nedover i litt tettere skog, men merkingen er fortsatt meget god.


Nederst i bakken ankommer vi vegen som går til Gørjahytta og stidelet som viser oss vegen videre.


Følg skilting mot Liggeren/Skar. Enkelt fortalt skal vi nå rett frem, over broen, svakt til høyre før vi rett etter det tar av til venstre i sørlig retning mot Gørjehøgda på blåmerket sti.

Rett frem over broen

Svakt til høyre før opp til venstre der fremme

Stidele mot Liggeren og Skar
Her bærer det ut i terrenget igjen. Først litt oppover på relativt vått underlag før det igjen går bratt ned og vi krysser rødstien som går mellom Gørjahytta og Helgerendammen.

Bratt ned mot rødstien
Bekken krysses-benytt gjerne anledningen til å drikke før du tar fatt på stigningen opp mot Gørjehøgda. Etter litt tett skog åpner det seg opp når løypa går ut i et hogstfelt.

Løypa-sett mot nord
Øverst går løypa inn i skogen igjen før det flater litt ut og vi er på vei ned igjen. Her finner vi neste sjekkpunkt rett ved blåstien.


Sjekkpunkt Gørjehøgda

Sjekkpunkt 6 Gørjehøgda: 20 km og 1.100 høydemeter fra start.

Sjekkpunktetvil være på grana med blåmerket rett til venstre for stubben.

Det bærer etterhvert bratt nedover en lang bakke til Liggeren gård hvor vi finner neste sjekkpunkt

Bratt ned mot Liggeren gård
Underlaget kan være litt krevende-særlig siste del av bakken. Nederst krysser vi vegen før vi finner sjekkpunktet ved stidelet på andre siden av gårdstunet.

Vegkryssing
 Nedenfor vegen kommer først et stidele, mens stidelet med sjekkpunktet kommer rett etter det-på andre siden av gårdstunet.

Sjekkpunkt Liggeren gård

Sjekkpunkt Liggeren: 21 km og 1.102 høydemeter fra start.

Sjekkpunktet vil være i stidelet på bildet ovenfor.

Løypa fortsetter videre på blåstien langs østsiden av Øyungen. Det går først bratt ned og forbi Kalven.

Kalven
Etter Kalven går det bratt opp forbi Tangen og frem i grei furuskog til vi møter Øyungen ved Storholmen.

Sti sør for Tangen

Storholmen
Løypa fortsetter langs bredden av Øyungen og frem til damkrona-som er nylig ombygget.

Dammen i sørøstenden av Øyungen
Løypa tar til høyre-i sørvestlig retning-på blåsti mot Fagervann. Først et lite stykke på vei og deretter som kombinert rødsti oppover mot stidele til Skar. Øverst finner vi igjen stidele som vi passert innledningsvis på vei til Kamphaug. Her er siste sjekkpunkt Øyungen før målgang på Skar.

Sjekkpunkt  Øyungen, ca 345 moh

Sjekkpunkt Øyungen: 24,3 km og 1.200 høydemeter fra start.

Sjekkpunktet vil være plassert i stidelet midt i bildet.


Løypa fortsetter ned mot Skar til venstre, i østlig retning, på blåstien. Det bærer først litt ned, så bortover før det faller jevnt nedover til vi kommer ut på stidelet ved grusvegen rett ovenfor en rød bom.

Stidele ved grusveg til Skar
Løypa kommer ned i venstre billedkant og fortsetter til høyre i løpsretningen-nedover grusvegen.

Vi passerer en rød bom i bakken og får parkeringsplassen på venstre side. Vegen forlates og parkeringsplassen krysses frem til porten på Skar leir hvor målgang finner sted.
Målgang ved porten til Skar leir

Målgang: Skar leir-Maridalen:  26 km og 1.200 høydemeter fra start
Maks tid: 5t etter start fra Skar leirNUC 26