Løypebeskrivelse 100 km


Løypebeskrivelsen nedenfor angir hvilke sjekkpunkter deltakerne skal innom. Alle deltakere skal følge løypa til enhver tid og passere angitte sjekkpunkt. Godkjent løp kreverat løypa er fulgt til enhver tid. Alle deltakere løper med GPS-enhet som viser løpsutviklingen og logger løpet. Vi tar stikkprøver for å sjekke at løypa er fulgt. Mellomtider tas automatisk forutsatt at løypa følges.


Det er obligatorisk med kart og kompass. Vi anbefaler følgende kart:
1. Oslomarka sommer fra Cappelen kart (CK 41), Mål 1:50 000 (F.o.m start til målgang)
Siste utgave.

2. Turkart Kikut fra Statens kartverk, Mål 1:25 000 (F.o.m. sjekkpunkt 12-målgang)
Siste utgave.


Startsted: Mylla dam
,Deltakerne møter senest 1t før start for utdeling av startnr, og informasjon m.m.Damkronen ved Mylla-Østenden av vannet Mylla
Mylla dam befinner seg ca 5 km fra Grua jernbanestasjon. Her er det forbindelse sørover til Oslo og nordover til Gjøvik med tog. Det er parkeringsmuligheter ved Mylla dam. Starten går fra den nye parkeringsplassen. Her er det mulig å parkere mot en avgift.


Informasjon om parkering


Vegen fra Grua med gammel parkeringsplass
Følg vegen fra Grua mot Mylla og ta til høyre mot Bislingen i østenden av vannet Mylla(bilde under)


Vegdele mot Bislingen og ny parkeringsplass
Følg vegen mot Bislingen ca 150 m til den nye parkeringsplassen som ligger på høyre side.

Ny parkeringsplass
Startområdet er i øvre del mot skogen på den nye parkeringsplassen.


Startområdet på den nye parkeringsplassen

Stien som går opp til venstre er starten på løypa til 100 km. Løypa til 54 km går opp til høyre på stien direkte mot Åssjøsætra.


Start: Mylla dam. 0 km, 0 høydemeter fra start.


Stien, som er relativt tydelig, går bratt oppover og skal følges hele vegen til første sjekkpunkt. Det er ikke tillatt å følge vegen til tidligere Bislingen fjellstue. Den som gjør det vil bli diskvalifisert. Etter drøyt 100 meter stigning fordelt over ca 1km krysser vi vegen til Bislingen og fortsetter ut i terrenget på andre siden. Det flater ut og løypa fortsetter langs blåstien.


Sjekkpunkt Bislingsæter ca 625 moh
Sjekkpunkt Bislingsætra: 1,1 km og 132 høydemeter fra start

Løypa passerer like forbi hytta. Posten vil være i et grantre på høyde med hytte og være godt synlig fra løypa.

Løypa fortsetter videre i relativt lettløpt terreng, men underlaget består mye av myr og slik vil det være de neste ca 2 km før løypa brekker bratt ned til neste sjekkpunkt Syljusæter ca 150 lavere enn terrenget vi befant oss på. Skogen er relativt tett nedover, men selve sætra befinner seg i åpent lende.
Vi kommer ut på østsiden og nedenfor hytta.


 
Sjekkpunkt Syljusæter, 499 moh
Sjekkpunkt Syljusæter: 4,5 km og 277 høydemeter fra start

Posten vil stå ved ytterveggen på hytta vi ser på bildet-i det rødmalte området.

Løypa fortsetter på motsatt side av hytta. Først på en grusveg noen hundre meter til stidelet der løypa fortsetter først på grusveg i nordlig retning og deretter ut i terrenget mot neste sjekkpunkt-Bislingflaka.

På grusveg oppover i nordlig retning

Stidele der løypa går ut i terrenger

Løypa følger blåstien ut i terrenget først gjennom litt granskog før det åpner seg mer opp ettersom vi vinner mer høyde.

God sti innledningsvis

Løypa går over en myr lenger opp

Det stiger mer på og åpner seg helt opp når vi ankommer terrenget rundt Bislingflaka.
Sjekkpunktet er ved toppunktet som er merket med rød farge.

Sjekkpunkt Bislingflaka 693 moh
Sjekkpunkt Bislingflaka: 7,3 km og 493 høydemeter fra start

Løypa følger deretter blåstien mot Åssjøsætra. Det bærer vestover først over flere åpne myrpartier.


Deretter bærer det nedover og etterhvert inn i granskogen. Her er det endel vindfall frem til vi møter grusvegen som kommer opp fra Åssjøvika.


Grusveg fra Åssjøvika
Løypa kommer ut av skogen midt i bildet og fortsetter på vegen i venstre billedkant opp en bakke først.
Lenger oppe flater det litt ut før det går ned og blåstien tar av i terrenget igjen opp mot Åssjæsætra hvor sjekkpunktet befinner seg.


Sjekkpunkt Åssjøsætra, ca 580 moh

Sjekkpunkt Åssjøsætra: 9,8 km og 547 høydemeter fra start

Sjekkpunktet er i det store grantreet foran hytta på bildet.

Løypa fortsetter videre nedover til nordsiden av Åssjøen. Her finner vi stidelet(Åssjøsetervollen) på et tre som gir oss retningen videre.

Stidele-Åssjøsetervollen, ca 560 moh
Løypa fortsetter videre mot Trantjern. Først krysser vi en liten bro ved nordenden av Åssjøen fortsetter langs sjøen et kort øyeblikk før det bærer oppover mot stidelet til Kolleren/Trantjern.

Stidele ned til Trantjern
Løypa fortsetter videre mot Trantjern. Først fortsetter stigningen litt før det flater ut en periode. Deretter faller løypa jevnt nedover til neste sjekkpunkt Trantjern.

Sjekkpunkt Trantjern, ca 560 moh

Sjekkpunkt Trantjern: 11,9 km og 655 høydemeter fra start

Sjekkpunktet vil være plassert inntil treet på bildet.

Løypa følger blåstien videre mot Kolleren opp til høyre på bildet. Kursen er først sørøst med stigning før den dreier med i sydlig retning og flater litt ut etter stidelet til stien som kommer fra Åssjøsætra.

Stidele Åssjøsætra-Trantjern
Terrenget har stort innslag av myr og det er vått her. Vi passerer de idylliske Kollernputtene rett før den siste kneika til toppunktet.

Kollerputtane, ca 660 moh
 Rett etter puttane er vi ved den siste kneika og like etter er vi ved toppunktet som byr på en av Nordmarkas fineste utsyn. Nyt det dersom været gir muligheter for det :-)


Sjekkpunkt Kollern, 688 moh

Sjekkpunkt Kollern: 14,2 km og 850 høydemeter fra start

Stemplingsposten vil stå ved toppunktet som vist på bildet.


 
Utsyn fra Kollern mot sydøst; Gudbrandstjern og Gjerdingen

 Løypa fortsetter på blåstien bratt ned mot øst og dreier deretter sørover igjen først over en flate og siden bratt ned til Gudbrandstjernet.

Gudbrandstjernet, ca 590 moh
Her har skogeieren foretatt flatehogst, men mesteparten av blåmerkene er fortsatt intakte slik at det er mulig å finne veien uten for store besværligheter. Etter Gudbrandstjernet skal vi over noen myrer før det bærer bratt ned til grusvegen i Kalvedalen.

Stidele i Kalvedalen
Løypa kommer ned på andre siden av veien i venstre billedkant og fortsetter i motsatt retning av vegen som vist på bildet(den går ned til Gjerdingen). Løypa følger vegen frem til Tverrsjøstallen som er neste sjekkpunkt og som i tillegg byr på første sperretid. Kursen går først litt oppover i nordvestlig retning, til venstre i vegkrysset på toppen av bakken og dreier deretter mer østlig forbi et steinbrudd på høyre side, Sognsætra og langs og rundt Tverrsjøen frem til vegkrysset hvor stemplingsposten står like ved informasjonstavla.

Sjekkpunkt Tverrsjøstallen, ca 515 moh

Sjekkpunkt Tverrsjøstallen: 19 km og 945 høydemeter fra start
Sperretid: 4 t etter start fra Mylla dam.

For den som stempler inn etter sperretiden eller av andre grunner velger å bryte er det 2 gode rettrettmuligheter til sivilisasjonen. Den ene går vestover ned til Jevnaker og den andre går østover tilbake til Mylla dam-denne gang langs sørsiden av vannet Mylla. Det er mulig å kjøre til Tverrsjøstallen fra Jevnaker.

For de som fortsetter følges grusvegen rundt Tverrsjøen. Først i sydlig retning og deretter mot øst(venstre) i vegkrysset.Vegen stiger litt på før vi skal ut i urskogen over Pershusfjellet.
Det er stidele rett ved veikanten.

Stidelet for løypa over Pershusfjellet
Nå er det bare å glede seg over en sublim løpsopplevelse. Løypa over Pershusfjellet byr på noe av de vakreste Nordmarka kan by på. Vi løper langs en fjellrygg som stuper bratt ned på begge sider. Mot vest ned til Sinderdalen og mot øst ned til vannene Skarvvatnet, Buvatn og Pershusvatnet. Vegetasjonen er tidvis tett, men det er lange partier med god utsikt-spesielt mot øst.
Først går løypa bratt oppover en stund og siden flater det litt ut, men det er relativt kupert hele tiden. Stien er godt merket og det er egentlig ingen andre muligheter ennå følge den dersom du vil videre.
Stemplingsposten står ved høyde 649. Her er det flott utsyn mot Aklangen og Katnosa.

Sjekkpunkt Pershusfjellet, 649 moh

Sjekkpunkt Pershusfjellet: 22,7 km og 1.192 høydemeter fra start

Posten vil stå rett ved blåstien omtrent midt i bildet ovenfor.

Stien krongler seg videre fremover og en gang føles det nesten som om vi løper bakover igjen. Følg stien og blåmerkene og du kommer trygt frem.

Parti fra stien over Pershusfjellet
Etter at vi passerer høyde 650 brekker stien nedover mot vegen til Finstad. Her møter vi stidelet igjen.

Stidelet ovenfor Finstad der løypa kommer ut på vegen
Her fortsetter løypa på andre siden av vegen ned mot Spålen(se stidelet på bilde under).

Stidele ned mot Spålen
Her går løypa først ned litt og over et bekkefar og deretter stiger det jevn oppover. Løypa følger en kombinert blå- og rødsti og det kan tidvis være vått underlag her. Etterhvert brekker det nedover og det er godt å løpe nedover mot det vakre vannet Spålen.

Vakre Spålen-Nordmarkas indrefilet
Vi ankommer stidelet rett ovenfor bredden av vannet Spålen som utgjør neste sjekkpunkt.

Sjekkpunkt Spålen
 Sjekkpunkt Spålen: 25,7 km og 1.295 høydemeter fra start

Løypa kommer ned på stien til høyre i bildet og fortsetter mot neste sjekkpunkt-Sinnerdammen-til venstre i bildet. Løypa følger blåstien langs elva oppover som vist på bildet nedenfor.På veien nordover passerer vi først et stidele til Spålseter(mot vest)-som vi ikke skal til riktig ennå. Løypa fortsetter rett frem(mot nord).

Stidele til Spålseter...løypa går rett frem i bildet-mot Sinnerdammen

Ikke lenge etter er vi ved stidelet som ligger like ved trebroa som går elva til Sinnerdammen turisthytte. Stidelet-som ligger på østsiden av elva-utgjør sjekkpunktet.

Sjekkpunkt Sinnerdammen

Sjekkpunkt Sinnerdammen: 26,4 km og 1.328 høydemeter fra start

Deretter er det over trebroa og frem til tunet til Sinnerdammen turishytte.

Trebro med turisthytta i bakgrunnen
Løypa følger blåstien som dreier svakt til høyre på andre siden av tunet til turisthytta og inn i skogen.


Etter dette kommer vi ut i litt mer åpent terreng der løypa går over en myr.

Over myra..til høyre for vannet

Etter myrkryssingen bærer det inn i skogen og frem til stidelet som viser veg mot Ugla.

Stidele til Ugla
Løypa fortsetter mot Ugla til høyre i bildet. Det bærer først litt opp og deretter fremover i skogen før det etterhver stiger jevnt på oppover inntil det flater ut når løypa ankommer et parti med furskog.


Vi får et lite tjern på venstre håd idet løypa faller litt og følger en gammel kjerreveg en liten bit før den igjen tar ut i terrenget og frem til neste sjekkpunkt som vi finner akkurat der stien ankommer grusvegen.

Sjekkpunkt Ugla
Sjekkpunkt Ugla: 28,5 km og 1.521 høydemeter fra start

Løypa følger nå grusvegen i sørlig retning mot neste sjekkpunkt Spålsberget.
Det bærer fremover på grei veg og vi får etterhvert vannet Vesle Ugla på venstre hånd.

Vegen rett etter sjekkpunkt Ugla

Vesle Ugla sett mot sør
I enden av en bratt bakke finner vi stidelet mot Spålsætra som også utgjør sjekkpunkt Spålsberget.

Sjekkpunkt Spålsberget
Sjekkpunkt Spålsberget: 30,6 km og 1.550 høydemeter fra start


Løypa kommer opp vegen midt i bildet til sjekkpunktet til høyre i bildet og fortsetter ned til høyre ut i terrenget mot Spålsætra(bildet under).


Først går løypa litt ned og over en liten myr.Løypa stiger deretter på idet vi passerer terrenget rett sør for fjellet Spålsberget. Lenger fremme er det spor etter tømmeruttak før det bærer nedover mot stidelet ved Spåsætra.I bunn av bakken finner vi stidelet som viser veg videre til Steinvollsæter og som utgjør sjekkpunkt Spålsætra.

Sjekkpunkt Spålsætra
Sjekkpunkt Spålsætra: 32,4 km og 1.590 høydemeter fra start

Litt lenger fremme på stien mot Steinvollsæter skimter vi Spålsætra til venstre.


Spålsætra

Det bærer sørøstover først på lettløpt sti og deretter blir den gradvis preget av en del vindfall. Det er en del stigning idet Nautsundkollen passeres og rett etter er vi ved stidelet mot Øyangen. Vi skal til venstre(øst/sørøstover). Terrenget blir gradvis mer krevende etterhvert som vi nærmer oss sørenden på Spålen. Det er tidvis svært krevende underlag.

Sydenden av innsjøen Spålen
Helt syd skjærer løypa opp bratt og vi krysser en grusveg før løypa fortsetter i en sti som er lite brukt og derved lite synlig. Det går stupbratt oppover en stund før det flater ut og deretter brekker ned til stidelet som også er sjekkpunktet Steinvollsætra.

Sjekkpunkt Steinvollsætra, ca 540 moh

Sjekkpunkt Steinvollsætra: 36,4 km og 1.774 høydemeter fra start

Sjekkpunktet vil være plassert ved treet med stidelet på bildet.

Løypa fortsetter mot neste sjekkpunkt Finstad i nordlig retning på blåstien. Først flatt over myrlendt terreng og deretter bratt opp og ned forbi Tvetjørnshøgda. Vi møter Spålen rett før Finnerudsætra og passerer noen damkroner før vi ankommer Finnerudsætra.

Damkrone ved Spålen
Finnerudsæter
Kort etter er vi ved Finnerudsæter hvor terrenget åpner seg litt før løypa fortsetter inn i skogen igjen
mot Finstad. Stidelet viser vegen videre mot Finnstad.

Stidelet ved Finnerudsæter
Løypa fortsetter rett frem i bildet i nordlig retning. Det bærer innover i kupert terreng delvis avbrutt av myrpartier hvor vi et sted kan se restene av noe som ser ut til å et flyvrak.

Rester av et flyvrak fra 2 verdenskrig?
Endelig stiger løypa bratt på gjennom skogen og frem til gjerdet ved stedet Finstad.


Sjekkpunkt Finnstad, ca 520 moh

Sjekkpunkt Finnstad: 40,9 km og 1.919 høydemeter fra start

Sjekkpunktet er plassert rett ved porten der løypa ankommer ved stidelet til Roensætra

Løypa fortsetter videre ned til østenden av Finntjernet. Det er veldig myrlendt terreng og innledningsvis passerer løypa en damkrone.

Damkrone ved østenden av Finntjern
 Løypa fortsetter i like myrlendt terreng før det stiger bratt opp og ned til vakre Holosæter. Gjennom Holosæter er merkingen fraværende. Viktig! Gjør følgende: Ved ankomst løp rett frem og ta til venstre etter første hytta, følg deretter kjerrevegen noen hundre meter frem til stidelet til Roensætra på høyre hånd.

Stidele til Roensætra
Løypa stiger jevt oppover til det flater ut over Roensæterhøgda som er myrlendt terreng.

Løypa passerer i kanten av denne flotte myra
Deretter bærer det ned og frem til Roensætra. Utsynet over Gjerdingen er betagende.

Sjekkpunkt Roensætra, ca 560 moh

Sjekkpunkt Roensætra: 46,7 km og 2.106 høydemeter fra start
Sjekkpunktet vil være plassert ved stidelet på bildet.

Sperretid: 9,5 t etter start fra Mylla dam.

For den som stempler inn etter sperretiden eller av andre grunner velger å bryte er det 2 gode rettrettmuligheter til sivilasjonen. Den ene går vestover ned til Jevnaker via Tverrsjøstallen og den andre går østover tilbake til Mylla dam-denne gang langs sørsiden av vannet Mylla. Det er mulig å kjøre til Tverrsjøstallen fra Jevnaker.

Løypa følger blåstien videre mot Elgstøa. Løypa går rett gjennom sætervollen i sørsøtlig retning frem til skigarden på motsatt side. Følg nøye med her slik at da merkingen er litt dårlig.

Sætervollen på Roensæter mot nordvest
Løypa fortsetter rett på andre siden av skigarden og følger den en liten bit nedover.

Skigarden på motsatt side av sætervollen
Løypa går videre i relativt lettløpt skogsterreng med greie stier. Det bærer først litt ned og så bortover. Det er tidvis litt dårlig merking så følg nøye med. Dette gjelder særlig ved Vangshaugen hvor løypa dreier litt mer mot sør og stiger på samtidig som det går en svak sti videre.

Fra løypa mot Elgstøen før Vangshaugen
Landskapet åpner seg når vi tar fatt på den siste stigningenÅpent landskap før Elgstøa
Det flater ut, brekker ned, inn i skogen og frem til gjerdet like nedenfor Elgstøa. Vannet Litla Fyllingen er på nedsiden. Viktig: Ved ankomst følg blåstien som går parallellt med gjerdet en bit før den fortsetter ut på en grasseng og frem til stidelet rett før en grusveg.


Elgstøa i bakgrunnen

Stidelet ved Elgstøa

Viktig: Vegen krysses etter stidelet og løypa fortsetter på blåstien mot neste stidele.
Her stemmer ikke kart og terreng overens idet grusvegen åpenbart er ført lenger sør enn kartet viser. Ikke la det forvirre, men følg anvisningene og blåstien.

Det går videre i lettløpt terreng med noe fuktig underlag. Snart kommer vi ut på et rydningsfelt. Blåmerkene står på stubbene.

Rett før stidelet til Katnosa
Rydningsfeltet krysses og rett før vi møter skogen igjen finner vi stidelet til Katnosa.

Stidele mot Katnosa gård og Katnosdammen
Navnet Katnosa brukes både om vannet Katnosa og gården Katnosa. Løypa går først litt nedover i sørlig retning i relativt åpen skog og kommer frem til en myrkryssing i Rankedalen.

Myrkryssing i Rankedalen
Myra er smal og kryssingen er grei. Myra er imidlertid imponerende lang på tvers av begge sider av kryssingen.

Myra i Rankedalen, sett nordvestover mot Elgstøa
Vi skal imidlertid videre og løypa dreier mer i sørlig retning og det stiger jevnt, bratt på oppover over noen åpne rydningsfelt. Utsynet mot nord er praktfullt.

Fra stigningen mot Katnoshøgda
Løypa fortsetter inn i skogen. Følg litt ekstra godt med her idet merkingen kan være svak der blåstien går inn i skogen. Vel inne i skogen er det bedre. Det stiger litt på før det flater ut og vi kommer etterhvert ut på et åpent felt i skogen hvor vi vinner neste sjekkpunkt Katnonshøgda.


Sjekkpunkt Katnoshøgda, ca 565 moh

Sjekkpunkt Katnoshøgda: 50,8 km og 2.443 høydemeter etter start


Løypa fortsetter videre frem og inn i skogen igjen. Det er gode stier og utmerket løpbarhet helt ned til Katnosa gård. I 2014 må det påregnes en del vindfall rett etter sjekkpunktet.

Fra stien mot Katnosa gård

Her åpner landskapet seg og det er fint utsyn over det praktfulle vannet Katnosa. Her har det bodd mennesker siden 1600-tallet.

Stidele ved Katnosa gård, ca 475 moh
Følg skilting mot Katnosdammen som er neste sjekkpunkt. Vegeg følges et par hundre meter og så tar løypa av ned til venstre ned mot vannbredden(se skilt).

Stidele ned mot Katnosdammen
Vi kommer deretter ned på en liten kjerreveg, tar til venstre og følger denne et titalls meter før vi tar av ned til høyre igjen.

Fra Kjerrevegen
Her krysses bekken over en samling stødige stokker før vi fortsetter langs østbredden av Katnosa

Elvekryssing

Løypa tar seg frem videre langs østbredden av Katnosa på blåstien og frem til Katnosdammen som er neste sjekkpunkt.

Parti av stien før Stortangen


Løypa går over tunet til en OFA-hytte

Stien ved Leveringsvika
Rett før ankomst Katnosdammen krysser løypa et lite myrparti og vi får like etter øye på damkronen.

Katnosdammen
Sjekkpunktet er på motsatt side, i et grantre bak og mellom de to bygningene på bildet.


Sjekkpunkt Katnosa dam, ca 465 moh

Sjekkpunkt Katnosa dam: 54,6 km og 2.629 høydemeter fra start


Løypa går tilbake over damkrona og på blåsti frem til grusvegen og til høyre deretter. Følg skilting til Katnosvegen.

Damkrona sett fra hytta. Ta stien til høyre i bildet
Her følger løypa og blåstien grusvegen i sørlig retning en knapp km før løypa fortsetter på blåstien ut i terrenget omtrent der veien svinger til venstre. Følg skilting mot Sandungen gård.Her bærer det først bratt oppover før det flater litt ut. Stien er lite brukt, men det er greit å finne frem.

Fra stien før Katnostjernet passeres
Terrenget er storlaget-nesten eventyraktig og skogen står tett. Vi passerer et lite tjern-Katnostjernet-før det brekker litt nedover igjen.

Katnostjernet, ca 530 moh
Løypa brekker nedover etter at vannskillet passeres. Vi krysser først rødstien som kommer ned fra høyre og deretter en gammel stolpetrase før vi fortsetter inn i skogen igjen. Rett etter, før vi kommer ut i åpent område får vi stidele opp til Kjerkeberget på venstre hånd. 
 

Her er det viktig å følge nøye med. Løypa gjør en avstikker fra blåstien opp til neste sjekkpunkt Kjerkeberget litt nede i bakken-rett før skogen viker plass for et mer åpent landskap. Det er merket med skilt(Jfr bilde under).

Avstikker til Kjerkeberget
Vi kommer ned i høyre billedkant og løper opp i høyre billedkant på en annen, umerket sti.
Den umerkede stien opp til Kjerkeberget er tydelig og lett og følge. Avstanden til toppen er 1 km og retur er samme vei tilbake.
Skogen er stort sett tett med noen få, åpne områder. Det er tidvis fuktig underlag oppover.

Fra stien opp mot Kjerkeberget

Rett før toppen åpner det seg og vi blir belønnet med en av Nordmarkas vakreste utsikter. Kjerkeberget er også Oslo's høyest beliggende punkt (631 moh). Det står et gammelt branntårn på toppen.

Sjekkpunkt Kjerkeberget, 631 moh


Sjekkpunkt Kjerkeberget: 58,8 km og 2.957 høydemeter fra start

Sjekkpunktet vil være plassert inntil bygningen på bildet omtrent midt på.

Utsyn sydøst fra Kjerkeberget
Nyt utsynet dersom forholdene tillater det. På bildet ser vi Store Sandungen først og Hakloa i bakgrunnen en vakker sommerdag i 2011(4 juni).

Klokka tikker og vi må videre. Løypa returnerer tilbake til stidelet for den umerkede stien til Kjerkeberget og fortsetter videre i sørlig retning over dels åpne områder ned til Sandungen gård.

På vei ned til Sandungen gård
Rett før ankomst stidelet ved Sandungen gård løper vi inn i skogen. Her deler stien seg rett etter. Hold til venstre slik at vi kommer ned til stidelet og ikke inn på gårdstunet.

Stidele ved Sandungen gård
Her går løypa videre til høyre i vestlig retning på grusvegen(Nordmarksvegen) over Katnoselva, forbi vegdelet nordover til Katnosa, opp en liten bakke, over et høydepunkt og deretter ned til venstre på en kjerreveg frem til neste sjekkpunkt-Sandungen. Følg disse anvisningene fra ankomst Sandungen gård og frem til sjekkpunktet-ikke følg rødstien som er lagt over grassengene.

Ned på kjerreveg til sjekkpunktet Sandungen

Fra Kjerkeberget går det stort sett nedover og det er viktig å samle krefter til neste store styrkeprøve-opp, over og frem til Kikuttoppen.

Sjekkpunkt Sandungen, ca 395 moh

Sjekkpunkt Sandungen: 62 km og 3.029 høydemeter fra start
Stemlingsposten vil stå ved brokaret på høyre siden, på andre siden av porten på bildet.

På Sandungen kan det være greit å etterfylle vann dersom det er behov for det. Løypa frem til neste sjekkpunkt-Kikuttoppen byr på store naturopplevelser-på høyde med Pershusfjellet.
Vel over broa finnes det mange veivalg for den som søker opplevelser.

Stidele rett etter sjekkpunkt 15
Vi skal mot Kikuttoppen og følger blåstien i retning som anvist på skiltet på bildet ovenfor.
Løypa går først langs en kombinert blå- og rødsti i hovedsaklig sørlig retning med jevn stigning oppover. Når jeg sier rødsti betyr det som regel vått underlag og det gjør det også her.

Fra løypa mot stidele til Kikuttoppen
  Etter ca 2 km skal vi ta av til høyre i et stidele som føres oss mot Kikuttoppen. Følg nøye med slik at du ikke fortsetter på rød-/blåstien. Gjør du det vil det etterhver bare flate ut, bli enda mer vått og du ender opp i en grusveg.

Stidele mot Kikuttoppen

Vi skal imidlertid ut i eventyrskogen og oppover og oppover..gjennom noe av det vakreste Nordmarka kan by på. Det ser litt ugjennomtrengelig ut til å begynne med, men det er godt merket i all hovedsak. Stien er relativt tydelig selv om den kan være svak gjennom f.eks Porten.

Parti fra stien ved Sandungskollen
Løypa passerer rett vest for Sandungskollen og vi får etterhvert flott utsyn vestover mot bl.a. Oppkuven.

Utsyn vestover mot Oppkuven
Vi kan også få flotte utsyn mot Langlivatnet langt der nede dersom forholdene tillater det.

Utsyn mot Langlivatnet, 314 moh
Løypa dreier etterhvert mer i sørøstlig retning og vi passerer Porten og Porthøgda. Etter noen korte og bratte opp- og nedstigninger står vi ved et stidele som gir retning mot selve toppunktet.

Stidele mot toppunktet.
Her er det vått, men vi er snart fremme ved sjekkpunktet. Det er lite stigning igjen og snart står vi ved selve toppunktet.


Sjekkpunkt Kikuttoppen, 611 moh

Sjekkpunkt Kikuttoppen: 66,9 km og 3.444 høydemeter fra start

Sjekkpunktet står ved toppunktet som vist på bildet.

Sperretid: 13,5 t etter start fra Mylla dam.
For den som stempler inn etter sperretiden eller av andre grunner velger å bryte er det 2 gode rettrettmuligheter til sivilasjonen. Den ene går ned til Hammeren via Nordmarksveien(ca 15 km fra Kikuthytta til Hammeren). Den andre går ned til Sørkedalen på grusvegen vset for Fyllingen.

Fra Kikuttoppen er det praktfult utsyn sørover og østover. Vi kan nesten se store deler av løypa for oss på bildet nedenfor. Vannet på bildet er Bjørnsjøen og helt i sør skimter vi Bjørnholt og Storhaug og Kamphaugåsen bak der igjen. Løypa passerer Bjørnholt på vei fra Kobberhaugene til Bjørnsjøhelvete.

Utsyn fra Kikuttoppen sydøstover
Fra Kikuttoppen bærer det nedover på blåmerket sti i lyngen gjennom fjellbjørkeskogen til vi kommer til en kjerreveg som utgjør kombinert blå- og rødsti ned til grusvegen ved Fyllingen.

Fra Kjerrevegen ned mot Fyllingen
Som det pleier å være når rødstier er innen i bildet er det vått underlag. Så også her, i den bratte bakken :-). Det går imidlertid greit nedover på en tydelig sti/kjerreveg og vi står snart ned grusvegen som kommer fra Sørkedalen og går til Kikuthytta som ligger ca 1km lenger øst. Vi skal imidlertid krysse vegen og fortsette videre ut i terrenget. Følg skilting mot Kobberhaughytta.

Stidele rett etter vegkryssing

Etter å ha fulgt en kombinert rød- og blåsti noen hundre meter mot øst tar vi av til høyre mot syd og Damtangen.

Stidele mot Damtangen og Kobberhaugene

Løypa går videre i idyllisk terreng langs vannkanten av Østre Fyllingen.

Vakkert langs Østre Fyllingen
Spar på kreftene. Om det er flatt fra til Damtangen blir det mange høydemeter når vi skal opp til Kobberhaugene. Etterhvert løper blåstien sammen med rødstien og underlaget blir våtere igjen. Stien er godt merket-det er betydelig mer trafikk her enn f.eks nord for Kikuttoppen.
Snart er vi ved Damtangen som er neste sjekkpunkt.

Sjekkpunkt Damtangen, ca 350 moh

Sjekkpunkt Damtangen: 69,9 km og 3.465 høydemeter fra start
Sjekkpunktet vil være plassert i venstre billedkant rett før stien ankommer selve damkronen
(bildet er fra motsatt side av løperetningen).

Løypa fortsetter videre langs blåstien. Vi skal krysse Osmarka og her er det myrlendt terreng.

Parti fra stien over Osmarka
Løypa brekker nedover igjen og passerer Deledalsveien. Følg skilting mot Kobberhaughytta.

Stidele ved Deledalsveien
Løypa videre motsatt side av Deledalsveien

Snart begynner stigningene å ta til for alvor, men fordelen her er at det blir litt tørrere underlag etterhvert. Det er furuskog lenger oppe og relativt åpent

Mot Appelsinhaugen
Det stiger godt på mot Appelsinhaugen. Ved Appelsinhaugen flater det litt ut og her er det stidele opp til Kobberhaughytta og Kobberhaugene.

Appelsinhaugen
Løypa går mot øst(til venstre). Av en eller annen merkelig grunn går det først bratt ned og så bratt opp igjen. Vi møter neste stidele hvor vi skal ta av til venstre igjen(mot øst) opp til Kobberhaugene.

Stidele opp til Kobberhaugene
Stidelet ligger rett i nordenden av Kobberhaugtjernet. Her følger løypa stien langs nordenden av tjernet før det stiger svært bratt på oppover mot toppen. Det er ikke bare en topp, men 2 topper. Sjekkpunkter står selvfølgelig på den toppen du kommer sist til-den som ligger lengst øst. Den er marginalt lavere enn den første. Utsynet fra begge toppene er fantastisk i alle himmelretninger.

Utsyn fra stien på vei opp til Kobberhaugene

Løypa fortsetter forbi den første toppen og fortsetter mot øst. Først litt ned og deretter mot sør og opp til 2 toppen og sjekkpunktet.

Sjekkpunkt Kobberhaugene

Sjekkpunkt Kobberhaugene: 74 km og 3.794 høydemeter fra start

Sjekkpunktet vil være plassert som på bildet like ved blåstien.


Det bærer først bratt ned og over en myr til stidelet som viser veg mot Bjørnholt.

Stidele
Løypa går ned mot Bjørnholt til venstre i bildet. Først litt frem og deretter bratt nedover en god stund.
Et stykke nede i bakken får vi flott utsyn mot nord og øst.


En grusveg(Deledalsvegen) krysses lenger nede og stien fortsetter ned til sørenden av Bjørnsjøen hvor vi krysser damkrona.

Damkrona i sydenden av Bjørnsjøen

Vi går opp til Nordmarksveien som passerer Bjørnholt og finner stidelet etter ca 100 m på høyre side.


Stidelet ved Bjørnholt
Løypa følger stien mot Kamphaug. Det bærer inn i skogen og terrenget igjen. Først litt ned, deretter over et myrlendt terreng før det stiger jevnt på oppover og ut i åpent terreng. Her går løypa og blåstien parallellt med høyspentledningene som er årsaken til at hengebroen over Bjørnsjøhelvete finnes. Høyden holdes og deretter går det litt ned før vi dukker inn i skogen igjen.
Høyden holdes og deretter går det litt ned før vi dukker inn i skogen igjen. Rett etter er vi nede i en dump stemplingsposten vil bli plassert

Sjekkpunkt Bjørnsjøhelvete, 360 moh

Sjekkpunkt Bjørnsjøhelvete: 77,1  km og 3.905 høydemeter fra start


Sperretid: 15,5t etter start fra Mylla dam.
For den som stempler inn etter sperretiden eller av andre grunner velger å bryte er det rettrettmuligheten til sivilasjonen først langs løypa til Nordmarksveien og deretter følge Nordmarksveien ned til Hammeren(ca 6 km).

Stien går videre sørover mot Kamphaug. Først litt opp og deretter flatt gjennom fint skogsterreng før det bærer bratt ned, flater litt ut og deretter ned igjen til kryssingen av Nordmarksveien.

Ved kryssingen av Nordmarksveien
Etter kryssingen av vegen bærer det litt ned igjen før det stiger på litt oppover mot vestsiden av Kamphaugåsen. Her er det fin furuskog, åpent og lett å løpe.

Parti fra stien forbi Kamphaugåsen
Vi dukker etterhvert inn i skogen igjen og møter stidelet der det kommer en kombinert blå- og rødsti ned fra venstre fra Gåslungen.

Løypa fortsetter ned mot Kamphaug og neste sjekkpunkt. Det går først litt ned, deretter opp og ned igjen før vi løper ut på en åpen gresslette hvor vi finner stidelet som utgjør sjekkpunktet.


Sjekkpunkt Kamphaug, ca 360 moh

Sjekkpunkt Kamphaug: 79,8 km og 4.033 høydemeter fra start.

Da er det først litt tilbake igjen samme veg og løypa går på blåsti i nordlig retning på det som før var Gamle Nordmarks veg. Kort etter Kamphaug bærer det inn i skogen.


Det går litt opp og deretter nedoverbakke til bekken fra Kråketjern krysses.

Bekken i bunn av bakken
Bekken byr på friskt og godt vann for den som måtte ønske det. Løyap følger blåstien frem til et stidele noen hundre meter lenger fremme. Her fortsetter Gamle Nordmarks veg mot Bjørholt til venstre, mens vi skal rett frem i nordlig retning over Kamphaugåsen


Stidele


Det stiger på litt mot Kamphaugåsen på relativ grei sti.
Stien mot Kamphaugåsen sett i sørlig retning
Vel oppe flater det ut og løypa fortsetter i åpen furuskog dels på svaberg og dels på myrpreget underlag. Løypa brekker nedover og vi krysser Øyungslivegen. Svarttjern kommer opp på venstre side.

Svarttjern, ca 335 moh
Løypa følger blåstien videre nordover gjennom fint skogsterreng med litt fuktig underlag tidvis.

Løypa rett før vegen til Gåslungen

Snart er vi fremme ved stidelet plassert ved grusvegen til Gåslungen og Liggeren.

Stidelet ved vegen til Gåslungen
Følg skiltingen mot Gåslungen og Liggeren. Her følger løypa grusvegen frem til stidelet som ligger rett i vegkanten-ca 1,5 km lenger frem. Det bærer nedover og vi får Gåslungen først på venstre side etter at vi først passerer Rottungen.

Gåslungen
Løypa fortsetter videre mot Liggeren på grusvegen. Det stiger litt på og vi passerer på broen ved Helvetesfoss.

Helvetesfoss
Etter Helvetesfoss følger vi fortsatt grusvegen-ikke ta blåstien som går ned til høyre etter broa.
Det er hugget en del skog langs vegen så utsynet er vidt.

Ikke lenge etter får vi stidelet på høyre side av vegen rett før vegen knekker mot høyre.


Stidele

Løypa fortsetter på blåmerket sti opp til venstre i bildet over. Følg skilting mot Helgeren.
Etter stidelet bærer det bratt opp mot Kvehøgda og neste sjekkpunkt
 


Stien er bratt, men god å løpe på oppover.
Etter hvert flater det litt ut, åpner seg og vi kommer til neste sjekkpunkt-Kvehøgda


Sjekkpunkt Kvehøgda
Sjekkpunkt  Kvehøgda: 84,7 km og 4.220 høydemeter fra start.

Stemplingsposten blir i bjørketreet rett til venstre for varden på bildet.


Løypa fortsetter på blåstien mot Helgeren og dukker snart inn i skogen igjen. Det går fremover i relativt lettløpt terreng.
Nærmere Helgeren åpner det seg mer opp igjen idet løypa går nedover igjen.
Så krysser løypa bekken nederst i Raumyrdalen før den siste bratte kneika opp til dammen i sørenden av Helgeren er der.
Vi følger grusvegen over damfoten og frem til stidelet til Fortjernsbråten på andre siden av dammen. Stidelet ligger på høyre side av vegen.


Stidele til Fortjernsbråten
Løypa følger blåstien mot Fortjernsbråten og litt etter løper vi over nok en dam.
Så bærer det litt bort fra Helgeren, bratt opp og deretter bratt ned på relativt god sti.
Kort tid etter står vi på gårdstunet for Fortjernsbråten hvor vi finner sjekkpunktet i stideletsom står på tunet mellom bygningene.


Sjekkpunkt Fortjernsbråten

Sjekkpunkt Fortjernsbråten: 87,8 km og 4.449 høydemeter fra start.

Løypa fortsetter på blåstien i nordlig retning. Det går styggbratt oppover og deretter inn i et søkk i terrenget før løypa går inn i skogen og ut i mer åpen lende igjen.


Bratt opp mot nord

Fra Fortjernsbråten og frem til Sølvvika, helt i nordenden av Helgeren er blåstien lite brukt og merkinen kan være litt dårlig noen steder. Det er verd å følge nøye med og da bør det være helt greit å finne frem. Etterhvert faller terrenget litt når vi nærmer oss nordenden av Sandvika.


Ned mot Sandvika
Her finner vi også neste sjekkpunkt helt innerst i vika på blåstien.


Sjekkpunkt Sandvika
Sjekkpunkt Sandvika: 88,9 km og 4.589 høydemeter fra start.


Sjekkpunktet vil være i treet rett til venstre for den blåmerkede steinen på bildet.

Etter Sandvika går det først litt øst og siden stiger det på i nordlig retning i relativt tett skog. Stien er imidlertid grei.

Stigning etter Sandvika-med elglort!
Et glimt av Helgeren får vi først i neste vik-Båtvika.

Båtvika
Etter Båtvika blir det tettere skog igjen før vi ankommer vestenden av Sølvvika.

Sølvvika
Kort etter er det endelig stidele igjen og vi følger stien som går mot øst(høyre) mot Sølvvika (0,5 km)

Stidele
Vi skal rett frem i bildet-mot Sølvvika. Kort etter står vi bak hyttene som ligger nederst i Sølvvikdalen-ved nordbredden av Helgeren.

Hyttene i nordenden av Helgeren i Sølvvika
Rett bak hyttene kommer neste stidele-som viser veg videre mot Fuglemyrhøgda hvor neste sjekkpunkt befinner seg.

Stidele bak hyttene
Vi følger grusvegen i nordøstlig retning til et vegkryss hvor vi tar av til høyre. Stidelet viser oss vegen helt greit.

Stidele i vegkryss
Vi skal til høyre mot Fuglemyrhøgda. Grusvegen følges en drøy km før vi kommer til neste stidele som viser vegen der blåstien tar oss over Fuglemyrhøgda.

Stidele der vegen forlates
Løypa forlater vegen og følger blåstien over Fuglemyrhøgda. Neste sjekkpunktet ligger ved toppunktet Fuglemyrhøgda. Blåstien er relativt ny av dato slik at stien på bakken ikke er veldig tydelig, men til gjengjeld har DNT satt blåmerkene relativt tett og terrenget er åpen furuskog så det er greit å finne frem.

Blåstien rett etter stidelet i vegkanten
Det stiger først svakt på oppover i søvestlig retning og det går fremover i lyng og åpen furuskog.


Vel 1 km etter stidelet får vi Fuglemyr på venstre side-en relativt stor myr som sikkert fortjener navnet sitt.

Fuglemyr
Rett etter Fuglemyr går det svakt opp til selve høydepunktet hvor stemplingsposten plasseres i en iøyenfallende tørrgran like ved blåstien.

Sjekkpunkt Fuglemyrhøgda

Sjekkpunkt  Fuglemyrhøgda: 93,2 km og 4.867 høydemeter fra start.                     

Stemplingsposten vil henge i tørrgrana som er vist på bildet.

Rett etter stempling bærer det nedover i litt tettere skog, men merkingen er fortsatt meget god.


Nederst i bakken ankommer vi vegen som går til Gørjahytta og stidelet som viser oss vegen videre.


Følg skilting mot Liggeren/Skar. Enkelt fortalt skal vi nå rett frem, over broen, svakt til høyre før vi rett etter det tar av til venstre i sørlig retning mot Gørjehøgda på blåmerket sti.

Rett frem over broen

Svakt til høyre før opp til venstre der fremme

Stidele mot Liggeren og Skar
Her bærer det ut i terrenget igjen. Først litt oppover på relativt vått underlag før det igjen går bratt ned og vi krysser rødstien som går mellom Gørjahytta og Helgerendammen.

Bratt ned mot rødstien
Bekken krysses-benytt gjerne anledningen til å drikke før du tar fatt på stigningen opp mot Gørjehøgda. Etter litt tett skog åpner det seg opp når løypa går ut i et hogstfelt.

Løypa-sett mot nord
Øverst går løypa inn i skogen igjen før det flater litt ut og vi er på vei ned igjen. Her finner vi neste sjekkpunkt rett ved blåstien.


Sjekkpunkt Gørjehøgda

Sjekkpunkt Gørjehøgda: 95,9 km og 5.052 høydemeter fra start.

Sjekkpunktet vil være på grana med blåmerket rett til venstre for stubben.

Det bærer etterhvert bratt nedover en lang bakke til Liggeren gård hvor vi finner neste sjekkpunkt

Bratt ned mot Liggeren gård
Underlaget kan være litt krevende-særlig siste del av bakken. Nederst krysser vi vegen før vi finner sjekkpunktet ved stidelet på andre siden av gårdstunet.

Vegkryssing
 Nedenfor vegen kommer først et stidele, mens stidelet med sjekkpunktet kommer rett etter det-på andre siden av gårdstunet.

Sjekkpunkt Liggeren gård

Sjekkpunkt Liggeren gård: 96,9 km og 5.054 høydemeter fra start.

Sjekkpunktet vil være i stidelet på bildet ovenfor.

Løypa fortsetter videre på blåstien langs østsiden av Øyungen. Det går først bratt ned og forbi Kalven.

Kalven
Etter Kalven går det bratt opp forbi Tangen og frem i grei furuskog til vi møter Øyungen ved Storholmen.

Sti sør for Tangen

Storholmen
Løypa fortsetter langs bredden av Øyungen og frem til damkrona-som er nylig ombygget.

Dammen i sørøstenden av Øyungen
Løypa tar til høyre-i sørvestlig retning-på blåsti mot Fagervann. Først et lite stykke på vei og deretter som kombinert rødsti oppover mot stidele til Skar. Øverst finner vi igjen stidele som vi passert innledningsvis på vei til Kamphaug. Her er siste sjekkpunkt Øyungen før målgang på Skar.

Sjekkpunkt  Øyungen, ca 345 moh

Sjekkpunkt Øyungen: 99,2 km og 5.187 høydemeter fra start.

Sjekkpunktet vil være plassert i stidelet midt i bildet.


Løypa fortsetter ned mot Skar til venstre, i østlig retning, på blåstien. Det bærer først litt ned, så bortover før det faller jevnt nedover til vi kommer ut på stidelet ved grusvegen rett ovenfor en rød bom.

Stidele ved grusveg til Skar
Løypa kommer ned i venstre billedkant og fortsetter til høyre i løpsretningen-nedover grusvegen.

Vi passerer en rød bom i bakken og får parkeringsplassen på venstre side. Vegen forlates og parkeringsplassen krysses frem til porten på Skar leir hvor målgang finner sted.
Målgang ved porten til Skar leir

Målgang: Skar leir-Maridalen: 100,9  km og 5.192 høydemeter fra start

Seneste tidspunkt for målgang er 20:00NUC 100 Nord

NUC 100 Midtre

NUC 100 Sør