Viktig informasjon til deltakerne i NUC

1. Oppmøte-løpsdagen: 
.1 NUC 200, NUC-Trippelen, NUC 100 miles og NUC 26
Start og målgang er i Skar leir innerst i Maridalen.
Skar leir
Her er det parkering for den som ankommer med bil. Bussforbindelse til Nydalen. 

.2 NUC 100, NUC 50 miles  og NUC 54:
 Start på Mylla dam ved den nye parkeringsplassen.
Mylla dam befinner seg ved østenden av vannet Mylla. Ankomst fra Grua via Myllavegen.
Veibeskrivelse fra Grua


2. Registrering/startnr/løpebrikke/individuell forberedelse: 
Du melder deg i sekretariatet og får utdelt startnr, samt GPS-enhet for som automatisk registrerer mellomtider på de ulike sjekkpunktene. Det kreves at du i tillegg medtar et eget kart over Nordmarka, samt kompass.
Vi anbefaler disse kartene:
.1 Oslomarka Sommer, 1:50 000

.3 Seneste oppmøtetidspunkter:
-NUC 200: Torsdag kl 19:30
-NUC Trippelen: Torsdag, kl 21:30
-NUC 100 miles: Fredag, kl 07:30
-NUC 100: Fredag, kl 19:30
-NUC 50 miles: Fredag, kl 21:30
-NUC 54: Lørdag, kl 08:15  
-NUC 26: Lørdag, kl 11:30   

3. Utstyr:
Alle deltakerene må løpe med sekk, men det er ikke krav til vekt. I sekken skal det være mat, refleksvest, mobiltelefon til bruk under løpet, kart, kompass, samt klær. I tillegg må alle ha med hodelykt. I et langt løp som dette kan været skifte brått underveis og det er nødvendig at deltakerne er forberedt på dårlig vær.

4. Start:
-NUC 200: Torsdag, KL 20:00
-NUC Trippelen: Torsdag, kl 22:00
-NUC 100 miles: Fredag, kl 08:00
-NUC 100: Fredag, kl 20:00
-NUC 50 miles: Fredag, kl 22:00
-NUC 54:   Lørdag, kl 09:00
-NUC 26:   Lørdag, kl 12:00

5. Underveis:
Deltakerne følger løypa på kartet hele tiden og mellomtider tas automatisk så fremt løypa følges. Det er ikke nødvendig å foreta seg noe annet enn å følge løypa. Det blir lagt ut link på løpets hjemmeside til egen side som viser hvor status for deltakerne under løpets gang på den enkelte distanse.
Ingen sperretider underveis.

6. Makstider:
Kun ved målgang.
-NUC 200: Lørdag, kl 20:00  (48t)
-NUC Trippelen: Lørdag, kl 20:00 (46t)
-NUC 100 miles: Lørdag, kl 20:00 (36t)
-NUC 100: Lørdag, kl 20:00 (24t)
-NUC 50 miles: Lørdag, kl 20:00 (22t)
-NUC 54:   Lørdag, kl 20:00 (11t)
-NUC 26:   Lørdag, kl 17:00 (5t)

Dersom du bryter løpet er det viktig at du gir beskjed umiddelbart til løpsleder.
Den enkelte er selv ansvarlig for å ta seg selv tilbake tilbake til start-/ målstedet eller steder etter eget ønske.GPS-tracker må leveres løpsdagen i målområdet i Skar leir.

7. Sikkerhet:
Hver deltaker er ansvarlig for å følge med på kartet hele tiden og ha kunnskap om hvor han/hun befinner seg. Dersom det oppstår en situasjon som krever bistand utenfra benyttes offisielle nødnumre. I tillegg tas det kontakt med løpsleder på oppgitt mobiltelefon.
Den enkelte er selv ansvarlig for egen sikkerhet under løpet og for at han/hun er tilstrekkelig forberedt til å gjennomføre løpet. Les løpsbeskrivelsen nøye og følg med på den informasjonen som gis på løpets hjemmeside og før start på løpsdagen. Arrangøren vil vurdere løypas tilstand og forholdene på løpsdagen. Om nødvendig vil deler av løypa bli omlagt-i ekstreme tilfeller vil løpet bli avlyst. Likevel er det viktig at den enkelte deltaker forbereder seg godt, følger anvisningene og bruker egen vurderingsevne ute i løypa i den aktuelle situasjonen. Slik vil sikkerheten bli ivaretatt på beste måten.

8. Premiering:
Vi tar tiden mens du løper og alle som fullfører innen makstiden vil få en sluttid. Selv om det er gjevt å prestere blant de med best tid er alle som fullfører løpet vinnere i våre øyne. Det er en prestasjon det står respekt av å fullføre dette løpet innen gitt makstid. Nettopp derfor vil alle deltakere som fullfører løpet innen angitt maks tid få deltakerpremie som bevis på fullført løp.

9. Ernæring:
Deltakerne må ha med seg all ernæring og drikke. Det er ikke tillatt å legge ut depoter eller bli forsynt av egen support. Det er tillatt å kjøpe mat og drikke i DNT sine hytter i Nordmarka. Drikke medtas eller finnes underveis i bekker/vann. Deltakerne i NUC 200 har lov til å bli etterforsynt etter halvt løp på Mylla dam.

10. Transport til Mylla dam for NUC 100/50 miles deltakere
Den beste kollektive løsningen her er tog kombinert med drosje fra Grua til Mylla dam(ca 5 km). 
Alternativt privat skyss.


11. Transport til Mylla dam fra Skar leir lørdag morgen:
Arrangøren vil organisere transport med maxi-taxi fra Skar leir til Mylla dam lørdag morgen ved tilstrekkelig interesse(full bil a 16 personer)
Den som benytter dette tilbudet gjør opp direkte med sjåføren og dekker selv kostnadene til dette.
Påmelding direkte til løpsleder snarest-senest 5 dager før løpsdagen.
Avreise fra Skar leir kl 07:00. Drosjen stopper ikke underveis-alle må møte på Skar leir.

12. Transport etter målgang:
Det går buss hver hele time frem til ca 23:30 fra Skar leir til Nydalen. Sjekk rutetider på Ruter sine nettsteder. Bussen går til Nydal hvor det er videre forbindelser med buss og T-bane

13. Etter målgang:
Ta kontakt med sekretariatet umiddelbart for å registrere sluttid og innlevere GPS-tracker.

14. Parkering:
Det er parkeringsmuligheter både på Skar leir(gratis) og på Mylla dam(avgift)

15. Bagasje:
Vi frakter 1 kolli pr deltaker a 50 l fra Mylla dam til Skar leir. Merk bagen med eget navn.
Innlevert bagasje vil ikke bli bevoktet til enhver tid og vi kan derfor ikke ta ansvar for denne.