NUC 54-Transport, løpsdagen

Transporten er et tilbud til de som ønsker å parkere bilen sin på Skar leir i målområdet og dra med felles transport til Mylla dam-som er startområdet.
De som deltar på transporten melder seg på til løpsledelsen som organiserer transporten.
Påmelding skjer snarest-og helst innen 1 uke før løpsdagen.
Kostnadene dekkes av den som deltar på transporten og oppgjør skjer direkte til sjåfør som skal ha mulighet til å ta imot kortbetaling. Det er avtalt et fastbeløp på forhånd som deles likt på alle de som deltar-full drosje gir det minste beløp pr person i kostnader.
For 2018 er avtalt beløp: ........ + bompenger
Ved full drosje blir det da .... + bompenger pr person å betale.
Referanse: .......

Transporten er en maxi-taxi med kapasitet på inntil 16 personer med inntil 1 kolli bagasje av liten størrelse.

Avgang fra Skar leir kl 07:00 lørdag, 29.9.18
Ankomst Mylla dam, ca kl 08:00, lørdag, 29.9.18

Påmeldte til transport i 2018:

1. Jane Nilsen
2. Kim Berg-Olsen
3. Ninette Banoun
4. Anette Kleppestø
5. Tore Bjørnarå
6. Audun Lind Eriksen
7. Erik Andersen
8. Finn-Erik Johansen
9. Erik Rose Johnsen
10. Christian Vogelsang
11.
12.
13.
14.
15.
16.